نشریه علم و مهندسی سرامیک- صفحه اصلی
شماره ۳۲

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/22 | 
سی و دومین شماره نشریه علمی – پژوهشی "علم و مهندسی سرامیک " منتشر گردید.
  از کلیه اساتید، دانشجویان و محققان دعوت می گردد تا مقالات خود را به آدرس اینترنتی نشریه
 (www.ijcse.ir ) ارسال نمایند.


جهت مشاهده این شماره کلیک نمایید.
نشانی مطلب در وبگاه نشریه علم و مهندسی سرامیک:
http://ijcse.ir/find.php?item=1.38.85.fa
برگشت به اصل مطلب