نشریه علم و مهندسی سرامیک- اخبار نشریه
انتصاب جناب آقای دکتر جواد پور به عنوان سردبیر نشریه علم و مهندسی سرامیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۶ | 
در جلسه هیات مدیره انجمن سرامیک ایران که در روز شنبه مورخ 97/3/5 برگزار شد، ضمن تقدیر و تشکر از جناب اقای دکتر سرپولکی ، سردبیر مجله علم و مهندسی سرامیک
جناب اقای دکتر جواد پور  به عنوان سردبیر جدید این نشریه انتخاب شدند .
نشانی مطلب در وبگاه نشریه علم و مهندسی سرامیک:
http://ijcse.ir/find.php?item=1.43.58.fa
برگشت به اصل مطلب