نشریه علم و مهندسی سرامیک- فرایند پذیرش مقالات
فرایند پذیرش مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/20 | 
 فرایند پذیرش مقالات:

     -         ثبت‌نام در سامانه و ارسال مقاله توسط نویسنده مسئول

   -          بررسی اولیه مقاله توسط کارشناس مجله

   -        ارسال مقاله به سردبیر نشریه جهت بررسی تطابق مقاله با اهداف نشریه و تعیین داور

   -         ارسال مقاله به داوران و بررسی مقاله توسط داوران و تکمیل فرم داوری

   -         بررسی نظرات داوران توسط سردبیر و پیشنهاد اصلاح مقاله به نویسنده با توجه به نظر داوران

   -         اصلاح مقاله توسط نویسنده و ارسال مجدد آن

   -         داوری نهایی و تعیین وضعیت مقاله

   -         قرارگرفتن مقاله‌­های پذیرفته‌شده در پایگاه مجله در بخش مقاله­‌های آماده انتشار

   -         انتشار نسخه الکترونیک مجله براساس برنامه زمان‌بندی در وبسایت
   -         نمایه سازی نسخه منتشر شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC)


                                                                                                 فلوچارت روند چاپ مقالات

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علم و مهندسی سرامیک:
http://ijcse.ir/find.php?item=1.86.109.fa
برگشت به اصل مطلب