داوران نشریه

 | تاریخ ارسال: 1401/12/16 | 
داوران نشریه در سال ۱۴۰۰
داوران نشریه
 
  عنوان نام  نام خانوادگی پست الکترونیک سازمان نمایه ها
۱ دکتر ناصر احسانی nase_ehsanyahoo.com دانشگاه صنعتی مالک اشتر
۲ دکتر حمید احمدمحرابی hamidmehrabi۲۰۰۳yahoo.co.uk دانشگاه آزاد اسلامی-واحد کرج
۳ دکتر سارا احمدی sahmadiiust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ایران
۴ دکتر  رضا احمدی re.ahmadieng.ikiu.ac.ir دانشگاه بین المللی امام خمینی
۵ دکتر حمیدرضا احمدی ahmadi.hamidrezagmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
۶ دکتر هاحر احمدی مقدم hajarahmad۲gmail.com علوم و تحقیقات
۷ دکتر فرشاد اخلاقی fakhlaghut.ac.ir دانشگاه تهران
۸ دکتر کاوه ارزانی Dr_Kaveh_Arzaniyahoo.com علوم و تحقیقات تهران
۹ دکتر سهیلا اصلانی saslaniut.ac.ir دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی
۱۰ دکتر ساسان اطرج sasan.otrojgmail.com دانشگاه شهرکرد، دانشکده فنی scopus
۱۱ دکتر امیرمسعود اعرابی amir_aarabyyahoo.com پژوهشگاه صنایع رنگ web of science
 scopus
 orcid 
۱۲ دکتر سمیه اعلم الهدی alamolhodaiust.ac.ir  دانشگاه علم و صنعت ایران web of science
 scopus
 orcid
۱۳ دکتر بیژن افتخاری beftekhariiust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ایران web of science
publons
 scopus
 orcid  
۱۴ دکتر شهره افشار sh_afshariust.ac.ir  دانشگاه علم و صنعت ایران
۱۵ مهندس رضا اقبالی rasazaaimyahoo.com شرکت فراورده های نسوز مهرگداز
۱۶ مهندس ابوالفضل اکبری eciakbarigmail.com صنایع الکترونیک شیراز
۱۷ دکتر شهرزاد اویسی sh.oveisiyahoo.com فردوسی مشهد
۱۸ دکتر علیرضا ایوانی  aeivaniiust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ایران web of science
 scopus
 orcid  
۱۹ دکتر فرزین آریان پور farzin.arianpourgmail.com دانشگاه علم و صنعت ایران
۲۰ دکتر رویا آقابابازاده r_babazadehyahoo.com پژوهشگاه صنایع رنگ
۲۱ دکتر علیرضا آقایی a-aghaeimerc.ac.ir پژوهشگاه مواد و انرژی scopus
 orcid
۲۲ دکتر محمد علی آماده amadehut.ac.ir دانشگاه تهران
۲۳ دکتر سعید باغشاهی baghshahieng.ikiu.ac.ir دانشگاه بین الملل امام خمینی web of science
 scopus
 orcid  
۲۴ دکتر رضا باقری rezabaghsharif.edu دانشگاه صنعتی شریف
۲۵ دکتر محمد باوند وندچالی mbavand۴۷۱gmail.com علوم و تحقیقات تهران
۲۶ دکتر فرهاد بخشی Farhad.Bakhshigmail.com دانشگاه امیرکبیر 
۲۷ دکتر سیدحسین بدیعی drh_badieeyahoo.com دانشگاه آزاد شاهرود
۲۸ دکتر سارا بنی جمالی banijamalisyahoo.com پژوهشگاه مواد و انرژی web of science
publons
 scopus
 orcid
۲۹ دکتر حمیدرضا بهاروندی hrbaharut.ac.ir دانشگاه صنعتی مالک اشتر
۳۰ دکتر علی اضغر بهنام قادر behnamghaderyahoo.com پژوهشگاه مواد و انرژی  scopus
 orcid
۳۱ دکتر وحیده تاجر کجینه باف vtajeryahoo.com دانشگاه آزاد نجف آباد web of science
 scopus
 orcid
۳۲ دکتر ازاده تجردی tajarodiiust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ایران web of science
publons
scopus
orcid
۳۳ دکتر فاطمه السادات ترک نیک fstorknikgmail.com پژوهشگاه مواد و انرژی Publons
۳۴ دکتر مرتضی ثقفی یزدی msaghafieng.ikiu.ac.ir  دانشگاه بین المللی امام خمینی scopus
 orcid
۳۵ دکتر حسن ثقفیان saghafianiust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ایران web of science
 scopus
 orcid 
۳۶ دکتر کمال جانقربان Janghorshirazu.ac.ir دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی
۳۷ دکتر سحر جعفری jafari.sahargmail.com دانشگاه علم و صنعت ایران
۳۸ دکتر حمیدرضا جعفریان  Jafarianiust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ایران web of science
 scopus
 orcid  
۳۹ دکتر جعفر جوادپور javadpourjiust.ac.ir Journal of Iranian Ceramic Society web of science
 scopus
 orcid 
۴۰ دکتر سیروس جوادپور Sirus.Javadpourgmail.com دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی web of science
publons
 scopus
 orcid  
۴۱ دکتر علی حبیب الله زاده ahabibolahzadehgmail.com علم و صنعت
۴۲ مهندس فاطمه حسین زاده hosseinzadeh.fatemehgmail.com  مالک اشتر
۴۳ دکتر مریم حسینی زری  hosseinizorigmail.com پژوهشگاه صنایع رنگ web of science
 scopus
 orcid
۴۴ دکتر سعید حصارکی s-hesarakimerc.ac.ir پژوهشگاه مواد و انرژی
۴۵ دکتر شهاب خامنه اصل  sshahab_khyahoo.com   دانشگاه تبریز scopus
 
۴۶ دکتر علیرضا خاوندی khavandiiust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ایران
۴۷ دکتر سارا خمسه khamseh-saicrc.ac.ir پژوهشگاه مواد و انرژی publons
 scopus
 orcid
۴۸ دکتر مهدی داراب darabiust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ایران web of science
 scopus
 orcid
۴۹ دکتر مهدی دلشاد mdelshadchdrgmail.com دانشگاه شهرکرد، دانشکده فنی
۵۰ دکتر ابوالقاسم دولتی dolatisharif.edu دانشگاه صنعتی شریف
۵۱ دکتر محمود ربیعی rabieenit.ac.ir دانشگاه اراک
۵۲ دکتر مسعود رجبی MASOUDRAJABIyahoo.com دانشگاه بین المللی قزوین
۵۳ دکتر فرهاد رحمانی Farhadrahmani۰۰۷yahoo.com شرکت شیشه لیا
۵۴ دکتر محمدرضا رحیمی پور m-rahimimerc.ac.ir پژوهشگاه مواد و انرژی
۵۵ دکتر سوسن رسولی rasouliicrc.ac.ir پژوهشگاه صنایع رنگ  scopus
 orcid
۵۶ دکتر محمد رضازاده Rezazadeh.mohgmail.com صنایع الکترونیک شیراز
۵۷ دکتر حمیدرضا رضایی hrezaieiust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ایران web of science
 scopus
 orcid
۵۸ دکتر محمد رضوانی M_Rezvanitabrizu.ac.ir دانشگاه تبریز  scopus
۵۹ دکتر منصور رضوی m-razavimerc.ac.ir پژوهشگاه مواد و انرژی web of science
publons
 scopus
 orcid
۶۰ دکتر راضیه حیاتی  r.hayatiyu.ac.ir  دانشگاه یاسوج  scopus
 orcid
۶۱ دکتر رضا ریاحی فر Reza_rfryahoo.com پژوهشگاه مواد و انرژی scopus
 orcid
۶۲ دکتر نسترن ریاحی nriahinri.ac.ir  پژوهشگاه نیرو
۶۳ دکتر بابک رئیسی دهکردی babakraissiyahoo.com پژوهشگاه مواد و انرژی  scopus
 orcid
۶۴ مهندس محمود سالاریه msalarieh۲۰۰۲yahoo.com دانشگاه آزاد ساوه orcid
۶۵ دکتر محمدرضا سائری  Saeri_mohammadyahoo.com دانشگاه شهرکرد، دانشکده فنی web of science
 scopus
 orcid
۶۶ مهندس حسین سرافراز asnikooyahoo.com شرکت فولاد خاف احیای سپاهان
۶۷ دکتر حسین سرپولکی hsarpoolakyiust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ایران web of science
publons
 scopus
 orcid 
۶۸ دکتر مینا سعیدی حیدری  minasaeedi۸۵gmail.com  سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران web of science
 scopus
 orcid 
۶۹ دکتر منصور سلطانیه mansour_soltaniehiust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ایران
۷۰ دکتر لیلا سمیعی leila.samiee۸۳gmail.com پژوهشگاه نیرو
۷۱ دکتر پروانه سنگ پور sangpourmerc.ac.ir  پژوهشگاه مواد و انرژی web of science
 scopus
 orcid 
۷۲ دکتر علیرضا سوری arsourigmail.com دانشگاه علم و صنعت ایران
۷۳ دکتر سید علی سید ابراهیمی saseyyedut.ac.ir دانشگاه تهران
۷۴ دکتر عبدالرضا سیم چی simchisharif.edu دانشگاه صنعتی شیف web of science
 scopus
orcid
۷۵ دکتر بهروز شاه بهرامی behmutyahoo.com دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان
۷۶ دکتر مهدی شاهدی اصل mehdi.shahedigmail.com دانشگاه سمنان
۷۷ مهندس ارش شجاعی shojaeehormozal.com شرکت فرآورده های دیرگداز ایران
۷۸ دکتر زهرا شرافت zahra.sherafatgmail.com دانشگاه تربیت مدرس
۷۹ دکتر مهدی شفیعی افارانی shafieeeng.usb.ac.ir دانشگاه شهید رجایی web of science
publons
 scopus
 orcid
۸۰ مهندس مهرداد شکوهی estekhrajcogmail.com گروه صنایع شیشه کاوه
۸۱ دکتر مهدی شکرگزار ma.shokrgozaryahoo.com دانشگاه صنعتی سهند
۸۲ دکتر علی صابری a.saberiiust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ایران
۸۳ دکتر عباس صادق زاده asadeghzadehiust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ایران
۸۴ دکتر زهرا صادقیان zahrasadeghiangmail.com پژوهشگاه صنعت نفت
۸۵ دکتر علی صداقت a.sedaghatmerc.ac.ir پژوهشگاه مواد و انرژی publons
 scopus
 orcid
۸۶ دکتر خطیب الاسلام صدرنژاد sadrnezhsharif.edu پژوهشگاه صنایع رنگ  web of science
scopus
orcid  
۸۷ دکتر ارمان صدقی sedghieng.ikiu.ac.ir دانشگاه بین المللی قزوین  scopus
 orcid 
۸۸ دکتر مریم صالحی maryamsalehiiust.ac.ir  دانشگاه علم و صنعت web of science
publons
 scopus
 orcid
۸۹ دکتر رسول صراف ماموری rsarrafmmodares.ac.ir تربیت مدرس web of science
 scopus
 orcid 
۹۰ دکتر محمد مهدی صفاری saffarimodares.ac.ir دانشگاه صنعتی شریف
۹۱ دکتر اسماعیل صلاحی esmaeil.salahioutlook.com پژوهشگاه مواد و انرژی
۹۲ مهندس مریم صمدانی samadaniiust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ایران web of science
 
۹۳ دکتر حامد صمدی h.samadisrbiau.ac.ir علوم و تحقیقات تهران
۹۴ دکتر مهران صولتی mehran.solatigmail.com دانشگاه صنعتی امیر کبیر web of science
 scopus
 orcid
۹۵ دکتر احسان طاهری نساج taherimodares.ac.ir دانشگاه تربیت مدرس scopus
 orcid
۹۶ مهندس رضا طبرزدی amir۴۷ukyahoo.com نیروی دریایی سپاه
۹۷ دکتر علی طیبی فرد a.tayebifardmerc.ac.ir پژوهشگاه مواد و انرژی web of science
 scopus
 orcid
۹۸ دکتر ماندانا عادلی adelimiust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ایران web of science
 scopus
 orcid
۹۹ دکتر تورج عبادزاده t-ebadzadehmerc.ac.ir پژوهشگاه مواد و انرژی web of science
publons
 scopus
 orcid
۱۰۰ دکتر مجید عباسی majid_abbasiiust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ایران
۱۰۱ دکتر حمید عبدلی hamidabdoliyahoo.com علوم و تحقیقات تهران
۱۰۲ دکتر حسین عبدی زاده abdizadeut.ac.ir دانشگاه تهران
۱۰۳ دکتر ابوالقاسم عطائی aataieut.ac.ir دانشگاه تهران
۱۰۴ مهندس مجتنی علی نژاد Mojtaba.alinejadgmail.com صنایع الکترونیک شیراز
۱۰۵ دکتر مسعود علیزاده m-alizadehmerc.ac.ir پژوهشگاه مواد و انرژی scopus
۱۰۶ دکتر پروین علیزاده P-Alizadehmodares.ac.ir دانشگاه تربیت مدرس scopus
۱۰۷ دکتر مهران غفاری mehranghaffarihotmail.com پژوهشگاه مواد و انرژی
۱۰۸ دکتر امیر غفاری amirghaffarigmail.com دانشگاه علم و صنعت ایران web of science
 scopus
 orcid
۱۰۹ دکتر ایدا فائقی نیا aida.faeghiniagmail.com پژوهشگاه مواد و انرژی scopus
 orcid
۱۱۰ دکتر بشیر فتوحی b.fotuhigmail.com  
۱۱۱ دکتر محمد فرویزی mmfarvizimerc.ac.ir دانشگاه شیراز web of science
publons
 scopus
 orcid
۱۱۲ مهندس ایمان فریدون پور pceramicyahoo.com نیروی دریایی سپاه
۱۱۳ دکتر محمد علی فقیهی ثانی faghihisharif.edu دانشگاه صنعتی شریف     scopus
 orcid
۱۱۴ دکتر کاووس فلامکی c.falamakiaut.ac.ir دانشگاه امیرکبیر   scopus
 orcid
۱۱۵ دکتر ملیحه قاسم زاده gh_mavadyahoo.com دانشگاه آزاد شاهرود
۱۱۶ دکتر ابراهیم قاسمی eghasemiicrc.ac.ir پژوهشگاه رنگ web of science
 scopus
 orcid
۱۱۷ دکتر بهروز قاسمی b_ghasemiiust.ac.ir دانشگاه صنعتی مالک اشتر
۱۱۸ دکتر مهدی قاسمی کاکرودی Mg_kakrouditabrizu.ac.ir دانشگاه تبریز publons
 scopus
۱۱۹ مهندس علیرضا قربانی a-ghorbanikavehglass.com شرکت استخراج
۱۲۰ مهندس حسین قصاعی hghassaiiust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ایران  scopus
 orcid
۱۲۱ دکتر هاجر قنبری Hajar_ghanbariiust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ایران web of science
 scopus
 orcid
۱۲۲ دکتر مهدی قهاری maghahariicrc.ac.ir پژوهشگاه صنایع رنگ web of science
 scopus
 orcid
۱۲۳ دکتر ارغوان کاظمی arg.kazemigmail.com علوم و تحقیقات تهران scopus
۱۲۴ دکتر اصغر کاظم زاده ASG۶۴۲۰۰۱yahoo.com دانشگاه بین المللی قزوین
۱۲۵ دکتر محمد کرابی M.Karabiippi.ac.ir پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران  scopus
۱۲۶ دکتر محمد کلانتر mkalantaryazd.ac.ir دانشگاه سیستان و بلوچستان
۱۲۷ دکتر حسین کوهانی hkoohaniNRI.ac.ir پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
۱۲۸ دکتر عباس کیان وش akianvashtabrizu.ac.ir دانشگاه تبریز scopus
 orcid
۱۲۹ دکتر محمد گل محمد mgolmohammadnri.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ایران web of science
 scopus
 orcid
۱۳۰ دکتر فرهاد گلستانی فرد golestanifardiust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ایران scopus
 orcid
۱۳۱ دکتر امیر ارشاد لنگرودی A.Ershadippi.ac.ir پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای web of science
 scopus
 orcid
۱۳۲ دکتر محمد مالکی شهرکی malekishahrakigmail.com دانشگاه مراغه web of science
publons
 scopus
 orcid
۱۳۳ دکتر ایمان مباشرپور iman.mobasherpourgmail.com پژوهشگاه مواد و انرژی web of science
 scopus
 orcid
۱۳۴ دکتر هودسا مجیدیان h-majidianmerc.ac.ir  پژوهشگاه مواد و انرژی publons
 orcid
۱۳۵ دکتر مسعود محبی acsceryahoo.co.uk دانشگاه بین الملل قزوین scopus
 orcid
۱۳۶ دکتر باقر محمد صادقی bmsadeghiiust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ایران  scopus
 orcid
۱۳۷ مهندس اصغر محمدزاده Mohamadzade_۸۰yahoo.com دانشگاه علم و صنعت ایران
۱۳۸ دکتر محمد رضا محمدی mohammadisharif.edu دانشگاه صنعتی شریف scopus
 orcid
۱۳۹ دکتر جمید رضا مداح حسینی madaahsharif.edu دانشگاه صنعتی شریف scopus
 orcid
۱۴۰ دکتر احسان مرزبان راد ehsan۳۲۷yahoo.com پژوهشگاه مواد و انرژی
۱۴۱ دکتر پرویز مرعشی pmarashiaut.ac.ir علوم و تحقیقات تهران
۱۴۲ دکتر مجید مرکزی mmarkazidoctor.com دانشگاه امیرکبیر
۱۴۳ دکتر بابک مزینانی b.mazinanigmail.com دانشگاه اصفهان
۱۴۴ دکتر مرتضی مسعود پناه masoodpanahut.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ایران web of science
 scopus
 orcid
۱۴۵ دکتر مهری مشهدی me_mashadiyahoo.com دانشگاه صنعتی مالک اشتر scopus
 orcid
۱۴۶ دکتر فتح الله مضطرزاده moztarzadehaut.ac.ir دانشگاه امیرکبیر scopus
 orcid
۱۴۷ دکتر  امیرحسین مغنیان moghanianeng.ikiu.ac.ir دانشگاه بین المللی امام خمینی publons
۱۴۸ دکتر امیر مقصودی پور a_maghsoudipouryahoo.com پژوهشگاه مواد و انرژی scopus
 orcid
۱۴۹ دکتر سحر ملازاده بیدختی Sahar.bmgmail.com دانشگاه میبد web of science
 scopus
 orcid
۱۵۰ دکتر ادرینه ملک خاچاطوریان khachatouriansharif.edu دانشگاه صنعتی شریف web of science
  orcid
۱۵۱ دکتر صاحبعلی منافی   دانشگاه خواجه نصیر web of science
publons
 scopus
 orcid
۱۵۲ مهندس مازیار منتظریان  montazerianiust.ac.ir چینی ارس
۱۵۳ دکتر احمد منشی ahmon۲۰۰۴yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
۱۵۴ مهندس خسرو منظوری khosrow.manzoorisinaglass.ir گروه صنایع شیشه کاوه
۱۵۵ دکتر سهیل مهدوی mahdavisut.ac.ir دانشگاه اردبیل
۱۵۶ مهندس حامد مهینی hamed.mahiniyahoo.com دانشگاه یزد
۱۵۷ دکتر اعظم موسوی az_moosaviyahoo.com علوم و تحقیقات تهران publons
۱۵۸ دکتر حسین مولایی hossainmollaieyahoo.com  
۱۵۹ دکتر محمد هادی موید mhmoayedum.ac.ir پژوهشگاه رنگ
۱۶۰ دکتر امید میرزایی O_mirzaeesemnan.ac.ir دانشگاه سمنان
۱۶۱ دکتر علیرضا میرحبیبی ar_mirhabibiiust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ایران  scopus
۱۶۲ دکتر محمد میرکاظمی s_m_mirkazemiiust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ایران
۱۶۳ دکتر یهزاد میرهادی bmirhadiiust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ایران
۱۶۴ دکتر هوری میوه چی h.mivehchiippi.ac.ir پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
۱۶۵ دکتر نسیم نایب پاشایی n.nayebpashaaeestandard.ac.ir پژوهشگاه استاندارد orcid
۱۶۶ دکتر نجمه نجم الدین najmoddiniust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ایران scopus
 orcid
۱۶۷ دکتر علی نعمتی nematisharif.ir دانشگاه صنعتی شریف scopus
 orcid
۱۶۸ دکتر رحیم نقی زاده rnaghizadehiust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ایران web of science
publons
 scopus
 orcid
۱۶۹ دکتر حسین نورانیان h-turanianmerc.ac.ir پژوهشگاه مواد و انرژی scopus
 orcid
۱۷۰ دکتر امیرعباس نوربخش Anourbakhsyahoo.com دانشگاه فردوسی مشهد scopus
 orcid
۱۷۱ دکتر ابوالقاسم نورمحمدی abnourmohammadigmail.com دانشگاه صنعتی اصفهان
۱۷۲ دکتر محمد نوری nouriiust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ایران
۱۷۳ دکتر  لیلا نیکزاد کنجین l.nikzadmerc.ac.ir پژوهشگاه مواد و انرژی web of science
 scopus
 orcid
۱۷۴ دکتر محمد علی هادیان hadianut.ac.ir دانشگاه تهران web of science
 scopus
 orcid
۱۷۵ دکتر بابک هاشمی  hashemibshirazu.ac.ir دانشگاه آزاد ساوه
۱۷۶ دکتر مسعود هاشمی نیاسری mhashemiiust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ایران web of science
 scopus
 orcid
۱۷۷ دکتر فرح هالک fhalekyahoo.com پژوهشگاه مواد و انرژی scopus
 orcid
۱۷۸ دکتر زهره هم نبرد zohrehhamnabardyahoo.com دانشگاه ملایر scopus
 orcid
۱۷۹ دکتر محمد تقی همدانی m_hamedani_۲۸۸yahoo.com دانشگاه تبریز
۱۸۰ دکتر مهرتوش هور mhoornri.ac.ir پژوهشگاه نیرو
۱۸۱ دکتر محمد رضا واعظی جزه m_r_vaezimerc.ac.ir  
۱۸۲ دکتر محمد ولاشجردی mm.velashjerdigmail.com دانشگاه آزاد واحد تاکستان
۱۸۳ دکتر رحیم یزدانی راد ryazdani۵gmail.com پژوهشگاه مواد و انرژی
۱۸۴ دکتر مازیار یغمایی maziaryaghmaeegmail.com  پژوهشگاه مواد و انرژی
۱۸۵ دکتر امیر علی یوزباشی a-yuzbashimerc.ac.ir پژوهشگاه مواد و انرژی scopus
 orcid
۱۸۶ دکتر عباس یوسفی ayo۷۹۹gmail.com موسسه تحقیقاتی پر طاووس
 

دفعات مشاهده: 2460 بار   |   دفعات چاپ: 349 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر